‘Gamera,’ ‘Daimajin,’ ‘Zatoichi’ ชื่อเรื่องบนเมนูในฐานะสตรีมเมอร์ภาพยนตร์ลัทธิคลาสสิก Cultpix ฉลองเนื้อหาญี่ปุ่นที่ EFM (พิเศษ)

Cultpix สตรีมเมอร์ภาพยนตร์ลัทธิคลาสสิกได้ทำข้อตกลงภาพยนตร์ 31 เรื่องจากแฟรนไชส์ยอดนิยมสามเรื่องกับ Kadokawa Daiei Studio ของญี่ปุ่นที่ European Film Market (EFM) ในกรุงเบอร์ลิน ข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยภาพยนตร์Zatoichi 20 เรื่อง ภาพยนตร์ Gamera 8 เรื่อง และภาพยนตร์Daimajin 3 เรื่อง ข้อตกลงนี้มีไว้สำหรับกลุ่มประเทศนอร์ดิกในขั้นต้น...